Posted on

Obowiązki inspektora nadzoru należą do specyficznych, choć wiele osób uważa, że istotę jego działalności jest odpowiedzialność za zgodną z założeniami realizację projektów, które związane są z budową, modyfikacją, ekspansją i rewitalizacją obiektów prywatnych i użytku publicznego. Okazuje się jednakże, że jego zakres odpowiedzialności jest o wiele szerszy oraz obejmuje multum aspektów, o których mogliśmy nawet nie zdawać sobie sprawy. W niniejszym artykule postanowiliśmy popatrzeć dokładniej na specyfikę pracy tej profesji, o której tak mało wiemy.

Dla osób niezaznajomionych z tematyką budowlaną okazać się może nie lada zaskoczeniem, że inspektor nadzoru odpowiedzialny jest między innymi za jakość oraz prawidłowe wykorzystanie materiałów przeznaczonych do konstrukcji oraz remontu danego obiektu. W praktyce oznacza to, że musi natychmiast zgłosić właściwym organom wszelkich niezgodności związanych ze specyfiką wbudowanych materiałów na przykład takich jak cegły, dachówki, rynny czy elementy dekoracyjne, które obejmował projekt wstępny i za które zapłacił już inwestor. Nie zrobienie tego skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialność karnej, gdyż jest to zatajenie istotnych pod względem bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji budynku danych.

Jednym z podstawowych działań inspektora nadzoru przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego jest sprawdzenie potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami posiadanych uprawnień zatrudnionych pracowników, w tym szczególnie dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych, użytkowania maszyn oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. O stwierdzonych nieprawidłowościach informuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację inwestycji, który wymienia pracownika nie posiadającego uprawnień lub kieruje go na stosowne przeszkolenie.

Praca inspektora nadzoru wiązać też się będzie z wydawaniem opinii o stanie oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej przed użytkowaniem, którą następnie winien przekazać inwestorowi. Dokonując kontroli można stwierdzić występowanie niedociągnięć lub nieścisłości, które w jak najszybszym czasie powinny zostać usunięte. Pozostawienie usterek sprawi, że budowla otrzyma negatywną opinię uniemożliwiającą wykorzystanie jej przez inwestora zgodnie z celem określonym w planie budowy, za co na pewno nie zapłaci Inwestor. Inspektor nadzoru ma też trudny obowiązek związany z kontrolą finansów oraz kontrolą realizacji przedstawionego inwestorowi kosztorysu.

Wyeliminować można dzięki pracy inspektora nadzoru wiele istotnych dla stron problemów związanych z łapówkami, zastosowaniem niezgodnych lub nieodpowiednich materiałów i wynikających stąd nieuzasadnionych oszczędności, czy wprost zastosowanie materiałów nietrwałych lub niebezpiecznych. Bogatsi o tę wiedzę, będziemy mieli lepsze pojęcie o tym, na czym polegać może nasza ewentualna współpraca z inspektorem nadzoru oraz co należy do jego głównych obowiązków – pomoże to uniknąć nieporozumień i sprawniej przejść do procesu finalizacji inwestycji.

Artykuł powstał przy udziale i pomocy poznańskiej firmy Nadzory Piotrowski zajmującej się m.in. nadzorem budowlanym i kosztorysami budowlanymi.